C/ Dato, 20, 3º izq.
01005 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)
Teléfono: 945 13 51 18
Fax: 945 13 51 02